портфолио

музеј галерија – кавадарци

почитувани посетители , во прилог Ви претставуваме само мал дел од Нашата понуда на постојани поставки како и календар на закажани изложби

контакт информации закажување

доколку ви се потребни повеќе информации , можете да не контактирате