Logo of museum
Museum Gallery, main building

Музеј-галерија Кавадарци

Изложбен Простор (галерија), историска поставка и администативен дел

Museum for traditional food  and more

Нов музеј

Археолошка и етно поставка, музеј на вкусови, спомен соби на: Васил хаџиманов и никола бадев