Logo of museum
Natasha Milovanchev, poster 3

ИЗЛОЖБА

08.07(среда)2020, 12:00 ч.

ПЛАКАТИ ОД ИЗЛОЖБИ 2017-2020

Поради светската пандемија на корона вирус и кризата која произлезе од Ковид 19, а согласно Уредбата со законска сила на Владата на нашата држава и протоколот за работа на музеите, презентираме изложба од музејска дејност online преку социјалната мрежа facebook на Музејот и останатите портали и ТВ куќи од локален карактер.

Изложбата е насловена “Плакати од изложби 2017 – 2020 “. На неа се презентирани над 100 плакати и каталози од изложби од ликовна и музејска дејност реализирани во последните три години (за кои што имаме изготвен плакат, каталог или покана).

Целта на изложбата е да ја потсетиме јавноста за важноста и значењето на истите. Изложбите беа во соработка со Градоначалникот и Совет на општина Кавадарци, музејски и други сродни институции од нашата држава. Во изложбите од ликовната уметност учество зедоа голем број реномирани и афирмирани автори како кај нас така и надвор од нашата држава.

ИЗЛОЖБИ ОД ЛИКОВНАТА ДЕЈНОСТ
2017 година

2018 година

Mladi likovni umetnici i nivni gosti, poster 3

2019 година

2020 година

Kilimarstvo, poster 2

ИЗЛОЖБИ ОД МУЗЕЈСКАТА ДЕЈНОСТ
2017 година

2018 година

Branko Ivanovski, poster 3

2019 година

2020 година


Реализирани Изложби

Лазар Дојчинов

13.02(четврток)2020, 18:00 ч.

Џоломарската игра во селата Ресава и Бегниште

13.01(понеделник)2020, 18:00 ч.

КАЛЕИДОСКОП

13.01(понеделник)2020, 18:00 ч.